Row a Boat Along the Golden Horn - Haliç Boyunca Kürek Çekmek
(4th International Golden Horn Rowing Cup 2024)
4-5 of May 2024 are the days 4th International Golden Horn Rowing Cup was organized - 4-5 Mayıs 2024, 4.Uluslararası Haliç Kürek Yarışlarının koşulduğu günlerdi
Golden Horn shines out with its history and rare geographical form - Haliç tarihi ve ender coğrafi şekli ile ön plana çıkar
Rowing race has been taking a place at the Golden Horn in recent years - Kürek yarışları Haliç'te son yıllarda yer edinmeye başladı
There is also a water sport club that takes its name from the Turkish meaning of Golden Horn - İsmini 'Golden Horn'un Türkçe anlamından alan bir su sporları kulübü bile var
Fenerbahçe is one of the biggest sport club in Turkey concerns about water sports and has teams for rowing in different categories - Fenerbahçe, Türkiye'de su sporları ile ilgilenen ve farklı kategorilerde kürek takımları olan en büyük spor kulüplerinden biridir
İstanbul Metropolitan Municipality has a rowing team, too and water spor centers all around the İstanbul - İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin de bir kürek takımı var ve İstanbul'un değişik yerlerinde su sporları merkezlerine sahiptir
About 15-16 professional clubs trying to gain ground at the field of water sports in İstanbul -  İstanbul'da yaklaşık 15-16 profesyonel takım su sporları alanında yer edinmeye çalışıyor
Golden Horn was closed to ship traffic through the race except boats with special permission to pass - Haliç yarış süresi boyunca geçiş için özel izinli tekneler hariç gemi trafiğine kapalıydı
Among the race all security precautions had been taken for participating athletes - Yarış boyunca katılımcı sporcular için tüm güvenlik önlemleri alınmıştı
At the break time, a boat is going through the Golden Horn and the seagulls over it - Yarış arasında Haliç'ten geçen bir tekne ve üzerindeki martılar
Lifeguards with jet skies was going near the athletes - Jetskileri ile cankurtaranlar atletlerin yanından gidiyordu
Press team was broadcasting the race in sync - Basın ekibi koordineli biçimde yarışı yayınlıyordu
Golden Horn is a place where you can find history, art and sports together - Haliç, tarih sanat ve sporu bir arada bulabileceğiniz bir yer
Racetrack had a view of Galata Tower - Yarış rotasında Galata Kulesi manzarasıda vardı
Kayaks lay alongside the dock - İskeleye yanaşmış kayıklar
Hardworking's and determination's marks on the paddles - Küreklerde çalışma ve azmin izleri
Back to Top